După patruzeci de ani petrecuţi în slujba educării celor mici, directoare grădiniţei din Nyírbogát, d-na Papp Lászlóné s-a pensionat. La întrunirea organizată cu această ocazie, ea a fost felicitată de colegi şi de primarul comunei dr. Simon Miklós, deputat în parlementul Ungariei, apreciind valoarea muncii depuse în cele patru decenii. Educatoarea s-a stabilt în anul 1972 în comună, aici şi-a întameiat o familie. Ea a declarat că de acum înainte se va dedica mai mult familiei şi nepoţilor.