În perioada 01.09.2012 – 31.12.2013 Municipiul Carei, în parteneriat cu Asociaţia „Jót s Jól” din
Géberjén (Ungaria), derulează proiectul intitulat HURO/1101/019/1.3.1 CARGEREVIT – „Revitalizarea comună a grădinilor istorice protejate din Carei şi Géberjén”, finanţat în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră Ungaria-România 2007-2013.
Obiectivele principale ale proiectului constă în: revitalizarea comună a grădinilor istorice protejate din jurul castelului Károlyi (Carei) şi conacul Jékey (Géberjén), întărirea cooperării transfrontaliere dintre cele două localităţi.
Revitalizarea grădinilor istorice protejate, reprezintă o suprafaţă de 8.99 ha în Carei şi 1.42 ha în Géberjén, iar bugetul total al proiectului este de 967183,14 Euro, din care 742258,14 Euro sunt alocaţi Municipiului Carei.

Conferinţa de lansare a proiectului a avut loc ieri, în data de 30 ianuarie 2013, în sala de conferinţă din incinta castelului Károlyi din municipiul Carei, Str. 1 Decembrie 1918, începând cu ora 10.00.
Cuvânt de deschidere a fost ţinut de dl. ing. Kovács Eugen, primarul Municipiului Carei, iar prezentarea proiectului derulat de partea română „Revitalizarea grădinii aferentă Castelului Karolyi (Parcul Dendrologic) din Carei a fost făcută de proiectant, d-na Makar Julia.
Proiectul tehnic şi a intervenţiilor în locaţia propusă conţine pavazarea trotuarelor, planatrea de arbori şi arbuşti, plasarea de mobilier urban, înlocuirea gardului, construirea unei făntâni arteziene etc. Prezentarea proiectului, partea maghiară
„Revitalizarea grădinii istorice al Jékey-Kúria din Géberjén” a fost făcută de
dl. Kovács Sándor, vicepreşedinte Consiliului Judeţean Szabolcs-Szatmár-Bereg, membru fondator al Asociaţiei partener „Jót s Jól”.