ASOCIATIA INTERACTION 2050 cu sediul în Satu Mare, str. BP Hasdeu, nr. 31, județul Satu Mare, implementează proiectul ROHU62 „ CORIDOR VERDE FĂRĂ FRONTIERE”-  „BORDERLESS GREEN CORRIDOR”, finanțat de Programul INTERREG V-A România-Ungaria şi co-finanțat de Guvernul României.

Denumire prestator: SC Bluebox Design SRL, cod fiscal 37976787

Obiectul principal al contractului: realizare film documentar in cadrul proiectului ROHU62 CORIDOR VERDE FĂRĂ FRONTIERE.

Preţul contractului: 22.300 lei, la care  se adaugă TVA in valoare de 0 lei, societarea nefiind platitoare de TVA.

Durata de implementare a contractului: este egală cu durata de implementare a proiectului, până la 31.03.2020.

Tipul achiziției: achiziție directă, conform legislației în vigoare.

Detalii despre Programul INTERREG V-A România-Ungaria: www.interreg-rohu.eu.