La Şc. Generală Jókai Mór din Kocsord de mai multe decenii funcţioneză organizaţia Crucea Roşie. În data de 8 septembrie cu ocazia Zilei Mondiale elevii instruiţi de personalul de la salvare, sompieri şi poliţişti au avut ocazia de a prticipa la o aplicaţie practică, în domeniul acordării primului ajutor. Cu aceste aplicaţii ei se pregătesc pentru concursuri zonale organizate pe această temă.