Programul guvernamental pentru ocuparea forţei de muncă “Start” începe să producă efecte pozitive. În localitatea Nagyar, şaptezeci de persoane au fost angajaţi déjà şi beneficiază de un venit lunar în urma programului. Consiliul local a renunţat la serviciile externalizate de îngrijire a domeniului public, iar în toamna anului trecut s-au plantat livezi, 1,7 ha de măr, şi 2,3 ha de pruni, care vor servi la alimentaţia categoriilor defavorizate, surplusul punându-se în vânzare. S-a început şi creşterea unui nr. potrivit de animale, comunitatea dispunând astfel de 24 de porci şi 300 de găini ouătoare, care sunt înrijite din forţe proprii. Cu aceste măsuri s-a renunţat total la achiziţionarea cărnii din alte surse, pentru nevoile cantinei administrat de consiliu. Gospodărierea şi autofinanţarea a dat un impuls şi locuitorilor comunei, oamenii încep să revină la producţie proprie de produse agricole în jurul casei.