Az Európai Unió egyik fő célkitűzése, az országhatárok átjárhatósága, vidékünkön gyakorlatilag megvalósult. A tényleges átjárhatóságot azonban nem követte az információknak az egyik térségből a másikba való intézményesített átáramlása. A határ másik oldaláról átküldött/átvett információk általában a közigazgatási központok közvetítésével kerülnek át a határon túlra. A kistelepülések helyi hírei többnyire csak akkor jutnak át a határon, amikor már országos szenzációt jelentenek (szerencsétlenség, katasztrófa, bűnözés vagy bármely más szenzáció számba menő negatív tartalomként)
Pedig a kitelepülések mindennapi híreinek közlése a szomszédban élőkkel, nagymértékben befolyásolhatja a határok által elválasztott karnyújtásnyira levő települések életét. A helyi információ kölcsönös átjutattása a nemzeti határokon a szomszédba, a szomszéd saját nyelvén, az egyének és a közösségek lehetőségeinek kiterjesztését jelenti.
Gondoljunk itt a karnyújtásnyira levő „piacok”: munkaerő, ingatlan, műszaki cikkek, élelmiszeripari termékek stb. árainak kölcsönös ismertében rejlő gazdasági lehetőségekre, vagy a kulturális, művelődési, turisztikai értékek kölcsönös megismerésének pozitív társadalmi-gazdasági hatásaira.
Az államhatár mentén élő, különböző nyelvet beszélő közösségek egymás iránti bizalmának megerősítését is szolgálja az, ha ezek az egymás szomszédságában élő csoportok tudnak egymás mindennapi dolgairól, saját nyelvükön kapott információkból ismerkednek meg egymás értékeivel is. Ez pedig a általunk kidolgozott módszerrel, és a hírközlés mai, meglévő eszközeit erre felhasználva, íme elérhetővé vált.

A határt átütő hírközlést két csatornán valósítjuk meg:
1. a magyarországi és romániai helyi rádiók híműsorain keresztül
Hogyan ? A határ két oldalán fekvő települések híreit naponta mindkét nyelvre lefordítjuk. Ezeket a tartalmakat a helyi rádiók, romániai oldalon román- és magyar nyelven, magyar oldalon pedig magyar nyelven, naponta öt alkalommal, külön hírösszeállításban sugározzák.
Partnereink Szatmár megyében:
a román nyelven sugárzó Radio 1: http://radiounusm.ro, 94 FM; a román- és magyar nyelven sugárzó Transilvania Radio www.radiotransilvania.ro , 99.00 FM; a 24 órában magyar nyelven sugárzó City Radió: www.city-radio.ro106,4 FM.
Partnerünk Szabolcs –Szatmár –Bereg megyében:
a magyar nyelven sugárzó Ha-Jó Rádió: www.hajoradio.hu, 98.4FM

2. egy kétnyelvű (magyar- román) internetes honlap segítségével, amely a határmenti községek, települések meglevő honlapjaira épül.
A rádióban elhangzó hírek, ennek a kétnyelvű honlapnak a tartalmául is szolgálnak, természetesen sok más, sajátos, helyi információval együtt.
Erről a honlapról, a legkisebb telpülések hírei is visszakerülhetnek mindkét nyelven saját honlapjaikra is, automatikusan frissítve azokat ott, ahol erre nincs személyi kapacitás.
Együttműködést ajánlunk az önkormányzatoknak a jövőben is, hogy településeik lakossága számára ezt az Európai Únió támogatásával létrejött és működő hírszolgáltatást később is biztosítani tudjuk, annak érdekében, hogy településeik jelen legyenek híreikkel, történéseikkel a világhálón, hozzájárulva ezzel a térség gazdasági felemelkedéséhez.