În vederea de a atrage mai mulţi bani de investiţii şi a asigura locuri de muncă în comuna Petreşti există la nivel local pregătit un proiect transfrontalier pentru amenajarea unui parc industrial, pe raza unităţii administraiv teritoriale. Implementarea proiectului se va face împreună cu localitatea Vallaj – Ungaria.
Se estimează că pentru realizarea acestui proiect se vor atrage sume importante, peste un milion de euro. În localitatea Vallaj ar urma să se reabiliteze o clădire veche, care ar urma să devină un centru de informare turistică, în vreme ce la Petreşti, pe o suprafaţă de aproximativ 9 hectare, se va amenaja o platformă de preluare şi depozitare produse agricole.
Terenul este situat în extravilanul comunei, în vecinătatea fermei zootehnice care fiinţează pe raza unităţii administrativ-teritoriale. Prin amenajarea acestor depozite se va realiza un drum de acces, o platformă betonată şi reţelele de utilităţi. Desigur acestea vor fi utilizate de cetăţenii comunei care au de rezolvat anumite probleme în zonă.