Societatea Carpatină Ardeleană – Satu Mare, în calitate de custode al Ariilor Protejate Râul Tur, în luna aprilie a acestui an a demarat proiectul „Poluatorul plăteşte”! Proiectul are ca scop desființarea construcţiilor ilegale din ariile protejate şi refacerea stării inițiale a mediului.

Acum proiectul a ajuns într-o nouă etapă. Au fost demarate trei acțiuni în instanță împotriva unor proprietari de clădiri construite în mod ilegal. Aceste clădiri sunt situate pe teritoriul Ariilor Protejate Râul Tur, în extravilanul localităţilor.

Prin efectuarea lucrărilor de construire au fost distruse habitate care asigură mediu de viață pentru un număr însemnat de animale şi plante protejate. Aceste plante, animale şi habitate sunt ocrotite prin lege, pentru protejarea acestora fiind înfiinţate Ariile Protejate Râul Tur.

Societatea Carpatină Ardeleană – Satu Mare a recurs la acțiuni în instanță ca o ultimă metodă pentru rezolvarea problemei, proprietarii clădirilor construite ilegal şi autoritățile administrației publice competente fiind somate şi avertizate în mai multe rânduri. Aceste somații nu au fost luate în considerare şi nu s-a făcut nici un pas pentru rezolvarea problemei.

Paralel cu acțiunile pornite în instanță sunt somate şi primăriile locale pentru a-și îndeplini atribuțiile legale de desființare a construcțiilor ilegale. În cazul în care o primărie nu-și exercită atribuțiile legale, Societatea Carpatină Ardeleană se va adresa instanțelor judecătorești.