Comuna Dorolţ se află în partea de nord a judeţului Satu Mare, pe drumul naţional DN19A, la 9 km de municipiul Satu Mare.Comuna se învecinează la nord şi vest cu Ungaria, la sud cu comuna Vetiş, la est cu Satu Mare, la nord-est cu comuna Lazuri.
Satele aparţinătoare comunei sunt: Atea, Dara, Dorolţ şi Petea. În satul Petea se află vama între România şi Ungaria, cel mai important punct de trecere al frontierei româno-maghiare, singurul deschis pentru traficul rutier de mărfuri.
Dorolt

Primăria Dorolţ
Str. Principala nr. 361
Cod postal 447130
Telefon: +40-261751238
E-mail : dorolt@cjsm.ro;
primar@primariadorolt.ro

Primar: Gaman Mihai
Telefon : +40744618568, +40729618568
E-mail : primariadorolt@cjsm.ro;
primar@primariadorolt.ro

Viceprimar: Vincze Sandor
E-mail : viceprimardorolt@cjsm.ro

Secretar: Farcas Ana
Telefon : +40728318691
E-mail : secretardorolt@cjsm.ro

Județul Satu Mare este un ținut pe care natura l-a binecuvantat fiind situat la poarta nord-vestică de intrare în țară. Aici găsești toate formele de relief de la Câmpii mănoase strabatute de ape în care mișuna peștii, la dealurile cu vii și livezi și până la munții care se ascund straturi de carbine și de unde tâșnesc izvoare cristaline de ape minerale. Aici se află mirifica Țara a Oașului, cu obiceiurile ei străbune, păstrate cu sfințenie din tata în fiu.

În extrema nord-vestică a județului, de-a lungul malului drept râului Someș se află comuna Dorolț, cu cele patru sate: Dorolț, Dara. Atea și Petea. Dintre cele patru sate componente satul Petea este cu adevarat poarta de intrare în țara dinspre occident cu un punct vamal modern unde vameșii români și maghiari întampină cu ospitalitate turiștii. Cea mai veche așezare a comunei este satul Atea unde se află o biserica reformată construită în stil gotic înainte de domnia Huniazilor prin secolul XIV. La Petea în zona vămii s-au făcut săpături arheologice care atestă existența locuitorilor din vremuri de mult apuse.

Cuvântul Primarului

Tuturor care citesc aceste rânduri le mulțumesc pentru că se interesează și prin acest mod despre noi și despre informațiile privitoare la comuna noastră.
De asemenea în numele tuturor locuitorilor comunei noastre primiți salutul nostru călduros și invitația de a ne vizita comuna în viitorul apropiat, atât ca turiști sau investitori cât și ca simpli vizitatori, întrucât ne va face onoare să avem ca oaspeți la noi în Dorolț.
La noi veți găsi oameni gospodari și muncitori, o infrastuctură în plină dezvoltare, investiții în curs de derulare și un potențial economic și investițional în plină creștere ținând cont de poziția geostrategică a comunei fiind suficient sa va amintim că pe o rază de 3-4 km se află Vama Petea, limita intravilanului municipiului Satu Mare, viitoarea centură de ocolire a municipiului, viitorul drum expres, Pădurea Mare, râul Someș.
Va așteptăm să vă convingeți sau cel puțin să ne lasați să vă convingem de toate acestea aici la noi.

Primar
Gaman Mihai

Cadrul geografic

Comuna Dorolţ se află în partea de nord a judeţului Satu Mare, pe drumul naţional DN19A, la 9 km de municipiul Satu Mare.Comuna se învecinează la nord şi vest cu Ungaria, la sud cu comuna Vetiş, la est cu Satu Mare, la nord-est cu comuna Lazuri.
Satele aparţinătoare comunei sunt: Atea, Dara, Dorolţ şi Petea. În satul Petea se află vama între România şi Ungaria, cel mai important punct de trecere al frontierei româno-maghiare, singurul deschis pentru traficul rutier de mărfuri.

Localitatea de reședință se află la 47 grade 51 minute latitudine Nordica și 22 grade 49 minute longitudine Sudică. Comuna Dorolț aparține în totalitate unității de relief a Câmpiei Someșului. Singura apă curgatoare importantă de pe teritoriul comunei este râul Someș care reprezintă și hotarul de sud al acesteia.
Comuna Dorolț are un teritoriu de 3049 ha din care teren intravilan 628 ha și teren extravilan 2421 ha.

Viitoarea centură de ocolire a municipiului Satu Mare va trece peste comună şi viitorul drum express care va lega autostrada M3 cu autostrada Transilvania va avea punct de ieşire în localitatea Petea.

Istoricul localităţii

Satul Dorolţ a fost atestat documentar în anul 1245. Cea mai veche așezare a comunei este satul Atea unde se află o biserică reformată construită în stil gotic înainte de domnia Huniazilor prin secolul XIV. La Petea în zona vămii s-au făcut săpături arheologice care atestă existența locuitorilor din vremuri de mult apuse.
Dorolțul și Dara, cele două sate mai mari ale comunei au cei mai mulți locuitori și sunt amintite de istoricul Borovszki Samuel ca fiind așezări existente din 1323, acest lucru fiind prezent și în ascisoarea lui Carol I, care a scris despre primul moșier al Dorolțului care a stăpânit aici dupa primul val al tătarilor. Se poate spune liniștit, dupa alți istorici, că satele acestei comune au existat și înainte de 1214. Vechimea acestor așezări este atestată și de istoricul român Coriolan Suciu care a scris la rândul lui despre comuna Dorolț, despre locuitorii săi și despre moșierii care au stăpânit aici moșii bogate.
Peste satele comunei au trecut hoardele popoarelor migratoare, cele două războaie mondiale, catastrofe naturale – dintre care cea mai recentă – inundațiile din anul 1970 când o parte a satului Dara a fost distrusă de puhoaie nemiloase- dar oamenii au ramas pe loc înfruntând urgiile și luând-o de la început cu mult stoicism. Comunitatea s-a unit, și-a strâns rândurile și a muncit din greu, dar nu și-a părăsit vatra strabună.
După cum am arătat, comuna Dorolț are în componență patru sate fiecare având o vechime cuprinsă între anii 1200-1323 atestată atât de Carol I cât și de istorici maghiari și români. Vechimea este atestată și prin arborele genealogic al moșierilor și prin enumerarea celor care au avut aici moșii de-a lungul timpurilor.

Economia
Potenţialul economic este deosebit de mare, comuna fiind situată foarte aproape de Satu Mare. Datorită unor firme prospere care îşi desfăşoară activitatea pe raza comunei, efectiv toată populaţia activă are un loc de muncă, iar în prezent salariile sunt în creştere.
Marea majoritate din populaţia rurală are tangenţă cu agricultura, majoritatea oamenilor deţin terenuri pe care le lucrează după programul de muncă. Sunt puţine societăţi care au ca principal domeniu de activitate agricultura, dar sunt asociaţii familiale care paralel cu creşterea animalelor practică agricultura, dar nu la un nivel comercial, ci mai ales pentru nevoile personale.
Cele mai importante ramuri industriale sunt: confecţii textile, construcţii, tâmplărie. Industria construcţiilor este dezvoltată, dar se preconizează o dezvoltare accentuată în viitor.
În ceea ce priveşte folosirea noilor tehnologii, unităţile care desfăşoară activitate în domeniul agrar şi industrial, şi care au recunoscut importanţa noilor tehnologii, le-au achiziţionat deja şi le folosesc. Industria este în curs de dezvoltare şi se aşteaptă investitori, mai ales că în planul de amenajare a teritoriului s-a inclus şi o zonă industrială.
Serviciile sunt bine puse la punct. Majoritatea localităţilor au reţele de alimentaţie publică, deficienţe se înregistrează în existenţa unor ateliere specializate cum ar fi: coafură, reparaţii pantofi, etc. Activităţile de meşteşugărie nu sunt caracteristice comunei.
Din cauza apropierii oraşului Satu Mare, 60% din populaţia activă din comună a lucrat în industrie înainte de 1989, restul, adică 40%, a lucrat în domeniul agrar.

Atracţii turistice

  • Mal Someş şi păduri,
  • Lacuri pentru pescuit,
  • Castelul „Ember Géza” şi parcul dendrologic – Dorolţ,
  • Case tradiţionale, construite în stil specific local,
  • Biserica din Atea construită în secolul al XVI-lea,
  • Conacul Pál din Atea – proprietate privată

Conacul Pál