Caravana de informare, organizată de Societatea Carpatină Ardeleană – Satu Mare în localităţile Ariei Protejate Râul Tur a ajuns la sfârșit. Procesul de informare îndelungat şi obositor, dar din toate perspectivele util, s-a desfășurat între lunile august şi octombrie a acestui an în 12 localităţi: Agriş, Porumbeşti, Turulung, Bercu, Adrian, Iojib, Halmeu, Remetea Oaşului, Turţ, Micula, Călineşti-Oaş şi Gerţa Mică.

Obiectivul principal al caravanei a fost informarea și conștientizarea comunităților locale despre Ariile Protejate Râul Tur. Întrunirile au fost ţinute la primării, dar uneori casele de cultură sau şcolile au găzduit evenimentul. Prin intermediul unei prezentări multimedia au fost expuse informaţii generale şi specifice despre ariile naturale protejate, cum ar fi înființarea și stabilirea limitelor ariilor protejate sau legislația specifică privind acestea.

În a doua parte a ședințelor, participaţii, primari, consilieri locali și deținători ai terenurilor, au avut ocazia să pună întrebări referitoare la problemele întâlnite în relația cu Ariile Protejate Râul Tur. Întrebările au vizat metodele de întreţinere şi gestionare a terenurilor, despre rolul Societăţi Carpatine Ardelene – Satu Mare, despre avizarea diferitelor activităţi, despre plantele şi animalele ocrotite prezente, precum și despre regulile aplicabile pe teritoriul ariei protejate.